Win7 zaslon osjetljiv na dodir

GASTRO POS je program koji uzrokuje nepa¾ljivu i intuitivnu prodaju, pripremljenu u malim pokretima kroz dodirni zaslon. Koliko je rasprostranjen sustav na gastronomskom poslu zabrinut zbog velike va¾nosti vodeæih restorana kuhara. Njegova intuitivna operacija poma¾e u knjizi za konobare, a jedna olak¹ava obuku novih zaposlenika.

Zahvaljujuæi vrlo pristupaènom, intuitivnom naèinu rada, ne zahtijevaju skupe i duge treninge, a iznimno jednostavan naèin kori¹tenja zaslona osjetljivog na dodir, integriran s velikim rasponom funkcija, dobro æe funkcionirati u malom apartmanu, ali iu gastronomiji.

Individualni odabir funkcijaZahvaljujuæi mnogim funkcijama i GASTRO POS modulima to je vrlo fleksibilan sustav koji æemo preuzeti na prodaju. U odnosu na profil prostora, bilo da se radi o baru, pubu ili èak o restoranu, mo¾ete prilagoditi i prilagoditi opcije koje æe najbolje odgovarati va¹im potrebama.

sigurnosniUlazak gostiju u program unosom jedinstvene ¹ifre, otiska prsta ili kori¹tenja magnetne kartice takoðer omoguæuje potpuni nadzor nad radnim vremenom i rezultatom koji on stvara. U odnosu s pozicije, jo¹ uvijek mo¾ete postaviti pogled na opcije tako da se podudara s autoritetom pojedinca, na primjer, konobar vidi samo prodaju, upravitelj vidi prodaju i izdaje raèune, poslodavac ima pristup punim opcijama. GASTRO POS omoguæuje ogranièavanje gubitka prostora i poveæanje profita. Pos gastro program takoðer olak¹ava usluge naplate u gastronomiji.

Prednosti programa:

podr¹ka za dodirni zaslon, s nekoliko klikova;prilagodba zaslona individualnim potrebama;kontrola raèuna i naloga;transparentno dizajniran zaslon za kost;slikovni prikaz sobe;konobara u svakoj fazi;u¹teda radnog vremena;nema pote¹koæa u modificiranju posuða;usklaðenost s kuhinjom;provjera naloga i raèuna;fleksibilno formiranje cijena;kontrolu utvrðenih popusta;suradnja s hotelskim sustavima i priborom za posebne vje¾be.