Trosarine 2015

Kad postanu nove porezne stope, poduzetnici moraju reprogramirati blagajne. Promjena poreznih stopa za poduzetnike je izraz da moraju zadovoljiti promjene softvera u uređajima za evidentiranje prodaje, tj. Blagajne. Kako i gdje je važno uzrokovati? Usluga blagajne ima isto okruženje u kojem se poslužuju jela, ali ne i za pregled. Kad se već zna za promjenu stope poklona, ​​postaje gužva u takvim točkama.

http://hr.healthymode.eu/audisin-maxi-ear-sound-inovativno-minijaturisano-racunalo-za-poboljsani-sluh/

Ako reprogramiranje blagajne još uvijek nije izvršeno, a položaj u redu je vrlo različit, ne biste trebali potencirati. Važno je pripremiti ga sami, bez traženja pomoći profesionalaca. Sve što trebate učiniti je pronaći upute za uporabu i ponašati se prema pravilima proizvođača korak po korak. Nažalost, sve cijene moraju se mijenjati ručno. Uspjeh je izuzetno mučan ako na blagajni imamo programirano desetak proizvoda.Izmjena stope PDV-a u viđenim iznosima ne bi trebala predstavljati problem za tvrtke. Ako se u njemu nalazi nekoliko skupina robe, a blagajne nisu izravno povezane s prodajnim sustavima, operacija se može brzo provesti. Kad se takve veze povežu, mnogo ovisi o radu softvera.Poteškoće nastaju tijekom migracije robe između pojedinih stopa PDV-a. Postoje problemi sa sustavima blagajni koji rade s dostupnim softverom. Obični programi koji nemaju mogućnost filtriranja, klasificiranja članaka neće doprinijeti bliskom nalaganju na dokazu proizvođača, na stranama bar koda ili nekog drugog markera, nazovimo skupine članaka uobičajeno da sadrže novu poreznu stopu. Bilo bi preporučljivo ručno ispraviti svaku datoteku u takvom programu.Nove stope PDV-a mogu prisiliti neke porezne obveznike na suradnju s kasom. Kombinirano tada tvori tradicionalnu gradnju ili veliku količinu tzv resetira, što ne ulazi na sljedeći amandman na cijenu PDV-a.Isto se odnosi i na uređaje koji uzimaju broj izvještaja blizu 1825. jer će se tada u takvoj blagajni napuniti memorija. Zato je bolje nabaviti novu blagajnu. Tehnološki nova blagajna bit će učinkovito jamstvo nesmetanog ulaska u knjigu s naknadnim stopama PDV-a.