Mobilni uredaj za uklanjanje guma

Novi mobilni ureðaji bili su samo domena pojedinaènih korisnika. Trenutno je uporaba u biljci sve èe¹æa. Zahvaljujuæi dinamiènoj prodaji pametnih telefona, razmjenjuju se i potrebe poslovnih korisnika. On odreðuje isti smjer u kojem slijede inovativna IT rje¹enja usmjerena na poduzeæa.

Drivelan Ultra

Sve vi¹e i vi¹e tvrtki koje koriste erp sustave tra¾e proizvoðaèe ovog softvera za jednostavnost kori¹tenja putem mobilnih ureðaja. Kori¹tenje pametnih telefona posebno je korisno prilikom prikupljanja narud¾bi. Ovo rje¹enje koriste zaposlenici koji su prisiljeni èesto putovati. U srednjoj metodi mogu provjeriti podatke tipa. Mobilni sustavi odgovaraju na isti princip kao i standardni erp programi. Jedina varijacija je suèelje koje je prilagoðeno mobilnim ureðajima. Primjer rje¹enja koje ovaj ¾anr ceste èini je program comarch erp altum. Koristi se prvenstveno u redovnim high-tech uslugama i komercijalnim poduzeæima. Mobilni erp sustavi koriste dva naèina dobivanja informacija. Meðu njima postoji va¾na pisana aplikacija za pametne telefone. Prije nego ¹to ga uzmete, potrebno ju je fotografirati za organiziranje i instaliranje. Pristup informacijama uslijedi nakon prijave na kreirani raèun. Jo¹ jedno rje¹enje je kontaktirati podatke putem web-preglednika. U modernom primjeru samo se trebate prijaviti u sustav - nije obavezno instalirati dodatni program. Va¾no je sjetiti se da bi se aplikacija na mobilnom ureðaju trebala a¾urirati na najrazlièitiju verziju. Time æete izbjeæi mnoge neugodne dogaðaje. Comarch erp altum ima mnogo brojnih modula, zahvaljujuæi kojima æe se ovaj softver koristiti u gotovo svakom polju. Polazeæi od financija i raèunovodstva, te prelaska na logistiku i upravljanje ljudskim resursima.