Mehaniear blagajne

Otvaranje va¹e individualne poslovne aktivnosti koju mnogi ljudi pitaju o tome ¹to je granica slike iz blagajne. Za razliku od izgleda, sama granica je vrlo popularna za provjeru i stvara 20.000 PLN ako je potrebno prodati robu za privatne ¾ene. Uostalom, naèelo uklanjanja iz blagajne zbog prometa je, meðutim, sama ponuda. Za razliku od izgleda, granica izuzeæa iz blagajne zbog prevelikog broja je najugodnija za provjeru.

Stoga, prije nego ¹to poènete voditi svoju tvrtku, ne samo da morate znati ogranièenje uklanjanja iz kase, veæ i vi¹e koje industrije moraju imati obvezno. Meðutim, ako se radi o kreditu koji se odnosi na promet, to se odnosi samo na promet koji se odnosi na prodaju proizvoda fizièkim osobama. Ovaj zajam ne ukljuèuje trgovinu s tvrtkama i dr¾avnim institucijama. Industrija koja mora biti fiskalna blagajna ukljuèuje industrije kao ¹to su prodaja ukapljenog plina, radio oprema, fotografija, automobilska industrija, prijevoz putnika i mnogi novi dijelovi. Popis industrija je naveden u odluci ministra financija. Prije nego zapoènete poslovanje, morate provjeriti da aktivnost koja se otvara ne postoji na energetskom popisu uz obvezni elzab alfa blagajne. Osim toga, postoji popis industrija koje su povuèene iz subjekta blagajne, to je, naravno, zbog naèina na koji se kampanje provode. Posljednja vrsta rada je pru¾anje kurirskih i po¹tanskih usluga, telekomunikacija, obrazovanje, odreðene vrste prijevoza i mnoge sliène djelatnosti. Dakle, naravno, granica od koje morate imati blagajnu nikada nije tako velika. Mnogo je uèinkovitiji kada je rijeè o industrijama koje ¾ele uzeti gotovinu ili vi¹e, a koje su potpuno osloboðene od toga. To je iznimno praktièno, jer ako se ne pridr¾avate temeljnog zakona, mo¾e pokazati da æemo na poèetku sta¾iranja koristiti puno problema. Morate biti temeljito upoznati sa zakonom. ,